Välkommen till Riddargatan 1

Idag har över 100 000 stockholmare problem med alkohol. De flesta är som vem som helst, människor med både jobb, bostad, familj och ett gott socialt liv, långt ifrån bilden av en person med alkoholproblem. Men även den med måttliga problem kan behöva hjälp att ändra sina alkohol(o)vanor. Läs mer om oss >

Aktuellt

Studie av mottagning via internet

Studien sker dels på mottagningen och dels direkt via internet. Deltagare blir patient på mottagningen och får bedömning, läkarundersökning och KBT-behandling med en av våra psykologer.
Läs mer och anmäl dig här >