Välkommen till Riddargatan 1

Idag har över 100 000 stockholmare problem med alkohol. De flesta är som vem som helst, människor med både jobb, bostad, familj och ett gott socialt liv, långt ifrån bilden av en person med alkoholproblem. Men även den med måttliga problem kan behöva hjälp att ändra sina alkohol(o)vanor. Läs mer om oss >

Kontrollerat drickande

Vi utvärderar just nu effekten av psykologisk behandling för dig som vill minska din alkoholkonsumtion. Behandlingen pågår i 3 månader och är helt kostnadsfri. Läs mer här >