Välkommen till Riddargatan 1

Idag har över 100 000 stockholmare problem med alkohol. De flesta är som vem som helst, människor med både jobb, bostad, familj och ett gott socialt liv, långt ifrån bilden av en person med alkoholproblem. Men även den med måttliga problem kan behöva hjälp att ändra sina alkohol(o)vanor. Läs mer om oss >

Aktuellt

Disputation för Sara Wallhed Finn

Den 4 maj, kl 09:00 på Karolinska Institutet är det dags för vår kollega Saras disputation. Det övergripande syftet med hennes avhandling har varit att studera hur fler med alkoholberoende kan nås med behandling. Läs mer >

Konferens: Alkoholen i Sverige - En framtidsspaning

Den 3 maj ordnar vi en konferens om aktuella trender inom alkoholområdet, där vi bl.a. belyser:
• Hur kommer drickandet i Sverige att utvecklas? Blir vi mer hälsomedvetna och restriktiva?
• Kommer dagens stigmatisering av alkoholproblem och behandling att minska?
• Hur kommer det alkoholpreventiva arbetet att utvecklas?
• Hur kan behandlingen av beroendetillstånd bli mer lik behandlingen av andra hälsoproblem?

Välkommen till Münchenbryggeriet i Stockholm för en dag där vi varvar olika inslag för att belysa dessa frågor: Ineternationella forskare, politiker och andra opinionsbildare medverkar, en massa projekt kommer att visa upp sig, workshops genomförs.
För mer information, program och anmälan: http://www.trippus.net/AlkoholeniSverige

Studie av alkoholbehandling via vårdcentral

Nu kan du som inte har haft kontakt med beroendevården tidigare få hjälp för alkoholproblem på ett antal utvalda vårdcentraler. Studien är ett samarbete mellan Riddargatan 1 och Karolinska Institutet.
Läs mer och anmäl dig här >

Stöd för anhöriga

På Anhörigstödet finns ett aktivt diskussionsforum och möjlighet att anmäla sig till nätbaserade program för anhöriga till personer som har problem med alkohol.
Läs mer på http://anhorigstodet.se/

För dig med personalansvar eller arbetar med HR frågor

Sveriges Företagshälsor anordnar seminarier om alkoholproblem i arbetslivet. Läs mer här: http://www.foretagshalsor.se/utbildning-kompetens/branschutbildningar/ti...