Material och utbildningar för vårdpersonal

15-Metoden

15-metoden är ett stöd för primärvården att uppmärksamma och hantera alkoholproblem och beroende av olika svårighetsgrad. Metoden består av 3 steg, där steg 1 erbjuds initialt. Patienter med mer problematiska alkoholvanor erbjuds steg 2 och vid behov steg 3. Steg 1: Uppmärksamma riskbruk och alkoholproblem och ge kortfattade råd. Steg 2: Fördjupad bedömning med självskattningsformulär, biologiska markörer och återkoppling. Steg 3: Farmakologisk behandling, som kan kombineras med psykologisk behandling Tryck här för att läsa mer om 15-metoden.

Utbildningar för primärvården

Kostnadsfria utbildningar till primärvården SLSO. Utbildarna är läkare, psykologer och sjuksköterskor som arbetar med forskning & metodutveckling och samtidigt är kliniskt verksamma på specialistmottagningen Riddargatan 1 - mottagningen för alkohol och hälsa.

Utbildning på din vårdcentral
Vi skräddarsyr ofta utbildningar utifrån vårdcentralens önskemål vad gäller innehåll och längd. Allt från 1,5 timmes introduktion till halv- eller heldagsutbildning. Välkommen med intresseförfrågan och förslag på datum och tid till olle.wiklund@sll.se
Endagsutbildning i 15-metoden på Riddargatan 1
Ingen utbildning är planerad för närvarande på grund av Corona. Annars gäller:
Anmäl gärna ett team för att underlätta implementeringen på din vårdcentral men du är som enskild medarbetare lika välkommen! Kursen är kostnadsfri för anställda inom Region Stockholm (uteblivande faktureras 1 500 + moms). Personal från andra regioner är välkomna i mån av plats (kursavgift 1500+moms) Anmälan och förfrågningar
Yrkesspecifik fortbildning
Vi ger löpande yrkesspecifik fortbildning, t.ex. i samband med allmänläkardagar eller via sjuksköterske- eller ST-nätverk. Välkommen med intresseförfrågan till olle.wiklund@sll.se

Material för dig i primärvården

Material för 15-metoden
Här hittar du manualen för 15-metoden, arbetsmaterial för den KBT-baserade behandlingen (Guide till bättre alkoholvanor). samt övrigt patientmaterial som alkoholkalender och informationsmaterial. www.riddargatan1.se/PV

Artiklar med tips för läkare
Tryck här för att komma till artiklarna

Utbildningsfilmer
Korta utbildningsfilmer som producerats på Riddargatan1, för att illustrera hur man framgångsrikt kan samtala om alkohol på ett personcentrerat sätt. Tryck här för att komma till utbildningsfilmerna.

Patientinformationsmaterial
Här hittar du material för patienter och väntrum

För dig som arbetar inom företagshälsovården

Utbildning i 15-metoden för dig inom FHV och arbetsliv:
Länk till Företagshälsor.se
Material för dig som tillämpar 15-metoden i företagshälsovården
www.riddargatan1.se/FHV

AUDIT-kurs och formulär på olika språk

AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) är ett värdefullt hjälpmedel för legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, samt andra som behöver värdera patienters alkoholsituation. Denna utbildning tar 10 - 15 minuter att gå igenom och ger många praktiska tips. Tryck här för att starta AUDIT-utbildningen. Här finns också AUDIT formulär på flera språk (du hittar dem i menyn i högermarginalen).