Utbildningar och material för dig som arbetar i hälso- och sjukvården

15-METODEN

15-metoden är ett stöd för att uppmärksamma och hantera alkoholproblem och beroende av olika svårighetsgrad i framför allt primärvård och företagshälsovård. T.ex. läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer kan använda hela eller delar av metoden. Tryck här för att läsa mer om 15-metoden.

- Vill du lära dig 15-metoden?

På Riddargatan 1 har vi regelbundet kurser på 1 + ½ dag då man kan lära sig tillämpa metoden. Det är en fördel om man kan komma som ett team från en vårdcentral, med syftet att skapa flöden, rutiner och samarbete mellan olika professioner. Det förutsätts att man direkt efter första dagen börjar praktisera de metoder och behandlingar man lärt sig. Halvdagsuppföljningen är för erfarenhetsutbyte, repetition och påbyggnad. Vi håller frekvent utbildningar på vårdcentraler i Stockholms län, kontakta oss för information: olle.wiklund@sll.se

Utbildningar hösten 2018
- Datum kommer snart att meddelas här.
Kurserna hålls på Riddargatan 1 och är kostnadsfria för dig som arbetar för Stockholms läns landsting (uteblivande faktureras), 1 500 + moms för övriga.
Anmälan och förfrågningar

Utbildningar för primärvården; PRIO-projektet
Riddargatan 1 har tilldelats statliga PRIO-medel för utbildning inom primärvård i Stockholms läns landsting under tre år, start hösten 2016.
Utbildningen kan rikta sig till en vårdcentral (all vårdpersonal), eller till yrkesspecifika fortbildningar (t.ex. allmänläkardagar eller ST-utbildningar). Omfattningen kan vara korta introduktioner på 1 timme till heldag eller flera halvdagar. Kontaktperson: olle.wiklund@sll.se

Utbildning i 15-metoden för dig inom FHV och arbetsliv:
Länk till Företagshälsor.se

- Material för dig som arbetar med hela eller delar av 15-metoden

Material för dig som tillämpar 15-metoden i företagshälsovården:
www.riddargatan1.se/FHV

Material för dig som tillämpar 15-metoden i primärvården:
www.riddargatan1.se/PV

AUDIT
Webbkurs och formulär på olika språk

AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) är ett värdefullt hjälpmedel för legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, samt andra som behöver värdera patienters alkoholsituation. Denna utbildning tar 10 - 15 minuter att gå igenom och ger många praktiska tips. Tryck här för att starta AUDIT-utbildningen. Här finns också AUDIT formulär på flera språk (du hittar dem i menyn i högermarginalen).