Material och utbildningar för vårdpersonal

15-METODEN

15-metoden är ett stöd för primärvården att uppmärksamma och hantera alkoholproblem och beroende av olika svårighetsgrad. Metoden består av 3 steg, där steg 1 erbjuds initialt. Patienter med mer problematiska alkoholvanor erbjuds steg 2 och vid behov steg 3. Steg 1: Uppmärksamma riskbruk och alkoholproblem och ge kortfattade råd. Steg 2: Fördjupad bedömning med självskattningsformulär, biologiska markörer och återkoppling. Steg 3: Farmakologisk behandling, som kan kombineras med psykologisk behandling Tryck här för att läsa mer om 15-metoden.

Material för dig som tillämpar 15-metoden i primärvården

Här hittar du manualen för 15-metoden (16 sidor med konkreta tips och råd), samt allt patientmaterial som pdf:er för utskrift.
www.riddargatan1.se/PV

Utbildning för primärvården i Stockholms läns landsting

Kostnadsfria utbildningar till primärvården SLSO. Utbildarna är läkare, psykologer och sjuksköterskor som arbetar med forskning & metodutveckling och samtidigt är kliniskt verksamma på specialistmottagningen Riddargatan 1 - mottagningen för alkohol och hälsa.

Utbildning på din vårdcentral
Vi skräddarsyr ofta utbildningar utifrån vårdcentralens önskemål vad gäller innehåll och längd. Allt från 1,5 timmes introduktion till halv- eller heldagsutbildning. Välkommen med intresseförfrågan och förslag på datum och tid till olle.wiklund@sll.se
Endagsutbildning i 15-metoden på Riddargatan 1
Aktuellt kursdatum:
- Fredagen den 10/5 kl 8.00-15.00
Anmäl gärna ett team för att underlätta implementeringen på din vårdcentral men du är som enskild medarbetare lika välkommen! Kursen är kostnadsfri för anställda inom Stockholms läns landsting (uteblivande faktureras 1 500 + moms). Personal från andra regioner och landsting välkomna i mån av plats (kursavgift 1500+moms)
Anmälan och förfrågningar
Yrkesspecifik fortbildning
Vi ger löpande yrkesspecifik fortbildning, t.ex. i samband med allmänläkardagar eller via sjuksköterske- eller ST-nätverk. Välkommen med intresseförfrågan till olle.wiklund@sll.se

För dig som arbetar inom företagshälsovården

Utbildning i 15-metoden för dig inom FHV och arbetsliv:
Länk till Företagshälsor.se

Material för dig som tillämpar 15-metoden i företagshälsovården
www.riddargatan1.se/FHV

AUDIT
Webbkurs och formulär på olika språk

AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) är ett värdefullt hjälpmedel för legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, samt andra som behöver värdera patienters alkoholsituation. Denna utbildning tar 10 - 15 minuter att gå igenom och ger många praktiska tips. Tryck här för att starta AUDIT-utbildningen. Här finns också AUDIT formulär på flera språk (du hittar dem i menyn i högermarginalen).