Disputation för Sara Wallhed Finn

Titel:
“Alcohol Dependence: Barriers to Treatment and New Approaches in Primary Care”

Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att studera hur fler med alkoholberoende kan nås med behandling.

Huvudhandledare:
Sven Andréasson professor vid KI och överläkare Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1 inom Beroendecentrum Stockholm.

Bihandledare:
Anders Hammarberg och Ulric Hermansson, båda Med Dr vid KI och arbetar kliniskt vid Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1, inom Beroendecentrum Stockholm

Opponent:
Thomas Babor, professor vid University of Connecticut School of Medicine i USA. Babor har lett mycket av WHOs gedigna arbete med riskbruk inom primärvården ända från dess start på 1980-talet, och har även tagit fram AUDIT formuläret (det sannolikt globalt mest använda screeninginstrumentet för alkohol).

Betygsnämnd:
Mattias Damberg, docent vid Uppsala universitet.
Agneta Öjehagen, professor vid Lunds universitet.
Hans Gilljam, professor vid KI.

Plats:
Inghesalen, Widerströmska huset Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18A, Campus Solna.

Datum och tid:
4 maj, klockan 09:00.

Kontaktperson:
Sara Wallhed-Finn, e-post:
sara.wallhed-finn@ki.se

Länk till avhandlingen: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46271