Patient- och väntrumsmaterial

Här finns material du kan använda på din vårdcentral. Det finns ytterligare material under rubrikerna Material för 15-metoden och AUDIT-kurs.
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HSF har också värdefullt material att ladda ner: http://www.hfsnatverket.se/sv/hfs-material-att-ladda-ner/