Vill du veta hur din lever mår?

Vi söker just nu deltagare till ett forskningsprojekt som handlar om alkohols inverkan på leverfunktionen.

Forskningsprojektet som är ett samarbete mellan oss och Capio St Görans sjukhus går ut på att undersöka levern mha en ny typ av ultraljudsteknik, sk. shearwaveteknik. Med Shearwave kan man mäta styvheten i levern och därmed få ett mått på hur levern mår. I studien vill vi också kartlägga alkoholvanor och ta blodprover som speglar leverfunktionen.

Vi söker dig som är över 18 och som intar alkohol regelbundet. Du får inte ha någon känd leversjukdom sedan tidigare.

Vill du veta mer eller är du intresserad av att delta hör med din sjuksköterska eller läkare. Du kan också maila ansvarig forskare, Dr Kajsa Edfors, kajsa.edfors@capiostgoran.se