Filmer

UTBILDNINGSFILMER

Dessa utbildningsfilmer vill kort illustrera några kliniska situationer där man uppmärksammar alkoholens betydelse för olika hälsoproblem, samt hur man kan erbjuda och genomföra behandling vid alkoholproblem. Filmerna utgår från patienternas sökorsak och vill illustrera ett personcentrerat förhållningssätt, inklusive inslag av motiverande samtal (MI). Vi får följa tre patienter i ett första besök, en uppföljning och får slutligen en sammanfattande kommentar på varje patient.

Syftet med filmerna är att de ska kunna användas i undervisning, där de kan ge en klinisk illustration till mer teoretiska undervisningsavsnitt. Varsågod. Alla filmer är korta, ca. 3 - 5 minuter. Klicka på expansionspilarna i filmens nedre högra hörn för att se filmen i helskärmsläge.

Lennarts blodtryck

Denna första film visar ett besök med Lennart som har nyupptäckt hypertoni. Har hypertonin samband med en hög alkoholkonsumtion? Filmen vill visa hur alkohol uppmärksammas, rådgivande samtal ges och halveringstestet föreslås. I två uppföljande filmer med Lennart får vi först se hur det gick för honom och sedan en reflexion om varför.

Ladda ner

I film 2 med Lennart får vi se att det inte gick så lätt som vi trodde. Han fick dock hjälp att kontrollera sin konsumtion med läkemedel, vilket fungerade mycket bra i hans fall:

Ladda ner

I film 3 med Lennart diskuterar läkaren kring hans fall, likartade fall, samt hur man kan förstå varför det gick som det gick:

Ladda ner

Tereses långdragna luftvägsinfektionerr

I den första filmen får vi se hur fel det kan gå när doktorn inte uppmärksammar patientens signaler på högkonsumtion. Hon är ju osäker om sin situation och behövde få bättre besked. Filmen vill också uppmärksamma att alkohol kan påverka immunförsvaret. I tre följande filmer, får vi se hur alkohol uppmärksammas bättre med AUDIT som hjälpmedel, den goda effekten av kort rådgivning, samt en summering och reflexion kring fallet.

Ladda ner

I film 2 kommer patienten på uppföljning efter att prover tagits, men nu till en doktor som hade en rutin att erbjuda AUDIT till alla patienter med omotiverat höga leverprov, eftersom alkohol är en vanlig orsak. AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) kan vara ett bra hjälpmedel i vissa situationer för att uppmärksamma alkohol om man har en rutin kring användandet.

Ladda ner

Film 3 illustrerar hur kort rådgivning ibland kan ha mycket goda resultat för patienter som har ett riskbruk, men inte utvecklat beroende.

Ladda ner

Fjärde filmen är en summering med läkarens samlade bedömning kring fallet:

Ladda ner

Karins sömnproblem

Här är tre filmer om Karin som börjat dricka mer sedan hon blev änka för ett halvår sedan. Första filmen vill visa hur alkohol kan påverka sömnen, men framför allt hur man med patientens sökorsak som utgångspunkt kan inleda ett samtal om alkohol.

Film 2 vill illustrera hur enkelt det ibland kan vara med psykologisk behandling. Filmen visar bl.a.hur man kan använda alkoholkalender, ett effektivt verktyg som alla kan använda. Ibland kan det räcka som enda behandling att patienten dagligen registrerar sin egen alkoholkonsumtion, det blir en konkret återkoppling som ger en grund för reflexion. Att ta med alkoholkalendern till återbesök hos vårdpersonal förstärker effekten och ger en handfast grund för samtal om vanorna.

Den tredje filmen är läkarens summering och kommentarer.

366724498