Filmer

UTBILDNINGSFILMER

Dessa utbildningsfilmer vill kort illustrera några kliniska situationer där man uppmärksammar alkoholens betydelse för olika hälsoproblem, samt hur man kan erbjuda och genomföra behandling vid alkoholproblem. Filmerna utgår från patienternas sökorsak och vill illustrera ett personcentrerat förhållningssätt, inklusive några inslag av motiverande samtal (MI). Vi får följa tre patienter i ett första besök, en uppföljning och får slutligen en sammanfattande kommentar på varje patient.
De två första filmerna finna här, övriga kommer att läggas ut successivt i höst.

Syftet med filmerna är att de kan användas i undervisning, där de kan ge en klinisk illustration till mer teoretiska avsnitt. Alla filmer är korta, ca. 3 - 5 minuter.

Lennarts blodtryck

Denna första film med Lennart visar ett besök, där alkohol uppmärksammas, rådgivande samtal ges och halveringstestet föreslås. I två uppföljande filmer med Lennart (som dyker upp här om några veckor) får vi först se hur det gick för honom och sedan en reflexion om varför.

Tereses långdragna förkylningar

I denna film uppmärksammas att alkohol kan påverka immunförsvaret, samt hur man kan använda AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test). Denna doktor hade en rutin att erbjuda AUDIT till alla patienter med omotiverat höga leverprov, eftersom alkohol är en vanlig orsak.