Filmer

UTBILDNINGSFILMER

Dessa utbildningsfilmer vill kort illustrera några kliniska situationer där man uppmärksammar alkoholens betydelse för olika hälsoproblem, samt hur man kan erbjuda och genomföra behandling vid alkoholproblem. Filmerna utgår från patienternas sökorsak och vill illustrera ett personcentrerat förhållningssätt, inklusive några inslag av motiverande samtal (MI). Vi får följa tre patienter i ett första besök, en uppföljning och får slutligen en sammanfattande kommentar på varje patient.
Beskrivningar av filmerna under arbete..

Syftet med filmerna är att de kan användas i undervisning, där de kan ge en klinisk illustration till mer teoretiska avsnitt. Alla filmer är korta, ca. 3 - 5 minuter.

Lennarts blodtryck

Denna första film med Lennart visar ett besök, där alkohol uppmärksammas, rådgivande samtal ges och halveringstestet föreslås. I två uppföljande filmer med Lennart får vi först se hur det gick för honom och sedan en reflexion om varför.

I film 2 med Lennart får vi se att det inte gick så lätt som vi trodde. Han fick dock hjälp att kontrollera sin konsumtion med läkemedel, vilket fungerade mycket bra i hans fall:

I film 3 med Lennart diskuterar läkaren kring hans fall, hur man kan förstå varför det gick som det gick:

Tereses långdragna förkylningar

I den första filmen får vi se hur fel det kan gå när doktorn inte uppmärksammar patientens signaler på högkonsumtion. Hon är ju osäker om sin situation och behövde få bättre besked. Filmen vill också uppmärksamma att alkohol kan påverka immunförsvaret. I tre följande filmer, får vi se hur alkohol uppmärksammas bättre med AUDIT som hjälpmedel, den goda effekten av kort rådgivning, samt en summering och reflexion kring fallet.

I film 2 kommer patienten på uppföljning efter att prover tagits, men nu till en doktor som hade en rutin att erbjuda AUDIT till alla patienter med omotiverat höga leverprov, eftersom alkohol är en vanlig orsak. AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) kan vara ett bra hjälpmedel i vissa situationer för att uppmärksamma alkohol om man har en rutin kring användandet.

Film 3 illustrerar hur kort rådgivning ibland kan ha mycket goda resultat

Fjärde filmen är en summering med läkarens samlade bedömning kring fallet:

Karins sömnproblem

366724498