Filmer

UTBILDNINGSFILMER

Dessa utbildningsfilmer vill kort och schematiskt illustrera några pedagogiska strategier och verktyg för samtal om alkohol, samt enkelt genomförd behandling vid alkoholproblem. De utgår från patienternas sökorsak och vill illustrera ett personcentrerat förhållningssätt, inklusive några inslag av motiverande samtal (MI).

Syftet med filmerna är användas i undervisning om hur man hanterar alkohol, där de kan vävas in som en konkret och verklighetsnära illustration till mer teoretiska avsnitt. Alla filmer är korta, ca. 4- 6 minuter.

Tre filmer med olika patienter visar ett första besök, där alkohol uppmärksammas och rådgivande samtal ges. I tre uppföljande filmer med samma patienter får vi se hur det gick för dem, och varför det gick bra eller dåligt efter att de fått olika råd eller behandlingar.

FILMERNA PLANERAS FINNAS TILLGÄNGLIGA I MAJ 2019