Vilka söker till mottagningen?

Klienterna på mottagningen är, eller har varit med i ett landslagssammanhang under de senaste 2 åren och upplever psykiskt ohälsa. De är antingen aktiva idrottare och tränare eller de har nyligen avslutat sin karriär. De flesta idrotter finns representerade bland de som kommer hit; kampsport, motorsport, uthållighetsidrotter, precisionsidrotter, sommar och vinter, lagsporter och individuella.

De svårigheter som är vanligast är depression, ångestproblematik, utmattnings- och överträningsrelaterad problematik, beroendeproblematik samt ätstörningsproblematik.