Pressmeddelande 161004: Mottagningen för elitidrott och hälsa Syd

Mottagning i Malmö behandlar psykisk ohälsa bland elitidrottare
Triangelmottagningen i Malmö och Riksidrottsförbundet (RF) har inlett ett samarbete för att behandla och förebygga psykisk ohälsa hos elitidrottare under och efter karriären. Mottagning för Elitidrott och Hälsa Syd öppnade officiellt den 1 september.
Verksamheten börjar i liten skala med att ta emot elitidrottare/ledare över 18 år som befinner sig på landslagsnivå eller nyligen har avslutat sin karriär.
– Det är mycket glädjande att en specialistmottagningen för Elitidrott och Hälsa öppnar i Malmö som är en stark idrottsregion. Vi har under drygt ett och ett halvt år haft ett liknande upplägg i Stockholm i samarbete med Beroendecentrum Stockholm. Erfarenheter därifrån är oerhört positiva, säger Göran Kenttä, huvudansvarig för kompetensområdet idrottspsykologi vid RF samt lektor vid Gymnastik- och Idrottshögskolan.
Att vara idrottare eller ledare inom elitidrotten är förenat med omfattande påfrestningar fysiologiskt och mentalt. I sammanhanget är betydelsen och tillgängligheten av ett idrottsmedicinskt stöd väl känt och den verksamheten är sedan länge etablerad. Däremot är högspecialiserad behandling av psykisk ohälsa fortfarande att betrakta som ett icke tillgodosett vårdbehov inom idrottsmedicin.
– Satsningen ökar tillgängligheten till vård för psykisk ohälsa för verksamma inom elitidrotten i vår region Skåne. Det handlar främst om att ta hand om unga människor som levt under långvarig hård psykisk press, säger Åsa Lundvall, enhetschef på Beroendecentrum Malmö.
På mottagningen i Malmö och i Stockholm finns läkare med specialistutbildning i psykiatri, psykologer och psykoterapeuter, alla med erfarenhet av elitidrott.
Representanter från Riksidrottsförbundet finns också på plats under Mental Health Run i Stockholm lördagen den 8 oktober. Mental Health Run är ett lopp för att öka öppenhet och kunskap om psykisk ohälsa och anordnas på flera orter i Sverige, bland annat Malmö den 10 oktober.

För mer information kontakta:
Göran Kenttä
Ansvarig för idrottspsykologi RF, lektor vid GIH.
goran.kentta@rf.se
08-699 62 21
Åsa Lundvall
Enhetschef Beroendecentrum Malmö
asa.lundvall@skane.se
072-599 70 35
Anders Håkansson
Tf specialistläkare, docent, Beroendecentrum Malmö och Lunds universitet,
Triangelmottagningen i Malmö
anders_c.hakansson@med.lu.se
046–17 55 96
Kontaktuppgifter till mottagningarna
Malmö: Triangelmottagningen, 040-33 15 86
Stockholm: Riddargatan 1 – Mottagning för elitidrott och hälsa i Stockholm