Forskning och Utveckling

Här presenteras nyheter och forskningsartiklar som är aktuellt för elitidrott och psykisk ohälsa.

Knuten till mottagningen är även Cecilia Åkesdotter, doktorand på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Hennes forskningsområde är psykisk ohälsa inom elitidrott. Cecilia är speciellt intresserad av förekomsten av psykisk ohälsa inom elitidrotten samt hur psykisk ohälsa utvecklas, behandlas och förebyggs.

Här skriver hon tillsammans med Göran Kenttä om elitens osynliga ohälsa.

http://www.idrottsforskning.se/elitens-osynliga-ohalsa/