Hur går det till?

Väl på mottagningen gör vi en första bedömning som består av två samtal. Du får då träffa vår läkare Karin Hyland samt ett samtal med psykolog eller psykoterapeut. För att göra en så bra och rättvis bedömning som möjligt får du som söker i uppgift att fylla i ett par självskattningsformulär.

Efter den samlade bedömningen tar vi ställning till om du skall erbjudas behandling på mottagningen. Vanligtvis brukar vi rekommendera psykologisk behandling i form av KBT – i regel även med särskild hänsyn till idrottslig prestation. I vissa fall kan behandlingen kombineras med farmakologisk behandling.

Hur funkar en KBT behandling?

En KBT behandling inleds med att du och terapeuten tillsammans går igenom vad du vill ha hjälp med. Ni gör en analys av vad som funkar i ditt liv och vad som är svårigheter. Efter det kommer ni överens om en målsättning och en behandlingsplan. Efter det påbörjas arbetet med att förändra beteenden och tankar för att komma till rätta med dina svårigheter.

Vid behandlingens avslut genomförs återfallsprevention samt utvärdering av behandlingen. Du kommer få fylla i samma formulär som du fyllt i början och vi har möjlighet att säkerställa att behandlingen haft effekt.

Vi har tystnadsplikt och vi för journal för din säkerhet.