Aktuellt

Mottagningen har nu varit igång i lite drygt två år och vi kan börja sammanfatta mottagningens effekt och resultat. Efter ca 30 talet, kompletta behandlingar med psykologisk behandling, ibland i kombination med farmakologisk behandling, kan vi konstatera att mottagningen är både effektiv och omtyckt.

Elitidrottarna ger oss höga betyg gällande kompetens och bemötande. Genomsnittliga betyget för upplevd kompetens och bemötande efter genomförd behandling, ligger på 4,7 av 5 (5 = mycket bra)

Behandlingseffekterna gällande mått på depression och ångest ligger i linje med evidensen för våra behandlingsmodeller. Skillnaderna mellan resultaten på ifyllda självskattningsformulär före och efter behandling är stora.

Vi kan även konstatera att måtten på upplevd psykologisk flexibilitet i relation till prestation förbättrats. Det vill säga, elitidrottarna har blivit bättre på att hantera nervositet, negativa tankar och upplevelser kopplade till prestation.

Vi återkommer med mer data och analyser i takt med att det tickar in.

Anders Ekstrand

Mottagningen för elitidrott och hälsa syd har öppnat i Malmö 1 september 2016.
Se pressmeddelandet nedan

Pressmeddelande