Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

I denna utbildning finns fyra fördjupningsavsnitt:
Alkoholdiagnoser och diagnostiska kriterier
Betydelsen av patientcentrering och hälsofrämjande
Alkoholens samband med några vanliga sjukdomar
Varför behöver hälso- och sjukvården uppmärksamma alkohol?

Vill du fördjupa dig ännu mer i AUDIT finns följande manualer:
AUDIT manual från Världshälsoorganisationen (WHO), på engelska

AUDIT manual från KI, på svenska

För dig som är intresserad av att få mer kunskap i hur man stödjer sina patienter att minska sin alkoholkonsumtion och hur man samtalar om livsstilsförändringar rekommenderas SOMRA; Samtalet OM RiskablA levnadsvanor. Det är en interaktiv och webbaserad introduktion till motiverande samtal - MI. länk till SOMRA

Alkohol - en fråga för oss i vården en bok av Sven Wåhlin, författaren till denna utbildning, ger fördjupning.


foto: Sven Wåhlin