Att tolka AUDIT

De flesta kan använda den förenklade tolkningen av AUDIT-poängen:
0 - 7 poäng: Inga eller låg nivå av problem
8 - 15 poäng: Medium nivå av problem
16 - 40 poäng: Hög nivå av problem
Fördelen är att det räcker att komma ihåg de två gränserna 7 respektive 15 poäng. Validiteten är mycket god.

För den som använder AUDIT regelbundet eller i forskningssyfte kan den mer avancerade tolkningen i tabellen nedan användas:

Risknivå AUDIT-poäng Tolkning
Zon I Man 0-7
Kvinna 0-5
Inga eller låg nivå av problem
Zon II Man 8-15
Kvinna 6-13
Medium nivå av problem
Zon III Man 16-19
Kvinna 14-17
Hög nivå av problem, sannolikt
föreligger beroendediagnos
Zon IV Man 20+
Kvinna 18+
Mycket hög nivå av problem, en beroendediagnos torde föreligga

Vi kan inte säkerställa en diagnos med ledning av poängen, men vi kan få vägledning vad vi ska göra.
Inom beroendevården brukar AUDIT kompletteras med diagnostik, problembedömning och personbedömning i senare steg, om det är relevant. Då används andra instrument såsom DSM-5, ICD-10, ASI, SCID intervju eller självskattningsskalan AVI-R. Detta ingår inte i denna kurs.

Kan vi lita på patientens svar?
Utgå alltid från de svar patienten lämnar. Oftast är det oladdat, men ibland kan det upplevas skamfyllt och svårt att berätta om sina alkoholvanor. Om patienten har något alkoholproblem men vi inte lyckats skapa förtroende så kanske man inte vill utlämna sig. "Kanske tror doktorn att jag är alkoholist om jag beskriver ett problem?" Det viktiga är dock att patienten själv blir mer medveten om sin situation och förstår att vi kan hjälpa vid behov, inte att vi i vården får reda på det exakta förhållandet. AUDIT ger dock i regel betydligt bättre svar än en muntlig anamnes.

Nästa >