Att poängsätta AUDIT

Man tolkar genom att poängberäkna svaren. AUDIT består av tio
frågor och varje fråga kan ge maximalt 4 poäng, således maximalt
möjligt med 40 poäng. På fråga 1-8 tilldelas svaren 0, 1, 2, 3 eller
4 poäng, fråga 9-10 tilldelas 0, 2 eller 4 poäng (från vänster till
höger).

Nedan finns ett exempel på ett AUDIT som är ifyllt och poängsatt.
AUDIT exempel.pdf >>

Har du fyllt i ett eget AUDIT?
Summera nu dina poäng, först varje kolumn för sig, lägg sedan
ihop alla kolumners poäng.
Hur många poäng fick du? Är detta bra eller dåligt?

Nästa >