2. Hälsokoll alkohol

Hälsokoll alkohol är en fördjupad bedömning av alkoholsituationen. Den syftar till att patienten ska förstå sin situation bättre och klargör:
➢ Alkoholkonsumtionen, totala mängden och mönster i drickandet
➢ Om alkoholberoende föreligger, och i så fall i vilken grad
➢ Vilka problem som alkoholen medför för patienten
➢ Övriga levnadsvanor och eventuella tankar om förändring av dessa
➢ Motivation till förändring, och tankar om förändring


Exempel på frågeformulär som patienten fyller i själv Klicka på bilden för större version

Den består av blodprov och frågeformulär, vilka patienten fyller i hemma, mellan två besök. Vid återbesöket diskuterar ni igenom resultaten tillsammans, så att patienten får återkoppling om sin situation. Olika behandlingsalternativ diskuteras, och patienten väljer om och hur hon/han vill gå vidare. Det är ofta bra om en partner är med vid återbesöket.