Det här är 15-metoden

15-metoden är ett stöd för att hantera alkoholproblem och beroende av olika svårighetsgrad i framför allt primärvård och företagshälsovård. 15-metoden kan ses som ett exempel eller förslag hur man kan hantera alkoholproblem på ett strukturerat sätt. Den har sammanfört de utrednings- och behandlingskomponenter som har den starkaste evidensen och som kan integreras i exempelvis primärvård, företagshälsovård eller vid preoperativ riskbedömning.

Modellen består av tre steg, där det ibland räcker med ett eller två steg och ibland går man hela vägen:

Klicka på trappstegen till vänster för att läsa mer om de olika nivåerna.

En enskild läkare kan tillämpa hela 15-metoden själv, men kan med fördel användas i team, där exempelvis samtalsbehandlingar ges av psykolog.

Namnet 15-metoden kommer sig av att målgruppen är personer med minst 15 poäng på AUDIT, samt att flera av besöken kan ske på bara 15 minuter i primärvården. Alla ingående komponenter i 15-metoden har hög evidens och ett starkt forskningsstöd. Delarna i 15-metoden bygger på Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 2015, samt Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 från Socialstyrelsen.