UTBILDNING 15-metoden våren 2019

På Riddargatan 1 har vi regelbundet kurser på 1 dag, då man kan lära sig tillämpa metoden. För dig som arbetar för Stockholms läns landsting är det kostnadsfritt (uteblivande faktureras 1500 SEK+ moms).

Anmäl dig genom att fylla i formuläret och trycka skicka.

Ange fakturaadress här om du är verksam utanför Stockholms Läns Lansting.